• My Image
 • My Image
 • My Image

Mest leste saker

 • Økonomisk støtte fra Enova 2019
  • Luft/vann varmepumpe kr. 10.000,-
  • Akkumulator tank til varmepumpe kr. 5.000,-
  • Vannbåren varme kr. 10.000,-

  Støtten til luft / vann varmepumper halveres fra 1ste juni 2019

 • Hva betyr COP / SCOP for en varmepumpe?

  I markedsføringen av varmepumper skrytes det ofte av høye COP tall, noe som kan være like villedende som veilende.

  Vil du forsøke å sammenligne, så sjekk hvor mange kW effekt varmepumpen gir ved 0 grader, 100% luftfuktighet, inklusive avisings-sykluser, 35 grader vann ut, og hvilken COP den leverer i en slik test over flere timer. Dette er vanskelige arbeidsforhold for alle luft / vann varmepumper. Men slike forhold har vi en stor del av vinteren i nærheten av kysten i Norge.

  De fleste luft/vann varmepumper fra seriøse produsenter vil ha noenlunde like COP-tall om de er av lik størrelse / teknologi og optimert for den samme oppgaven ved samme temperatur. Funksjons prinsippet i en varmepumpe er moden teknologi, som alle produsenter har god kjennskap til.

  COP er en forkortelse for "coefficient of performance" = varmefaktor og viser forholdet mellom energi inn og energi ut ved et sett av forhåndsdefinerte parametere. COP 3 betyr således at du får 3 ganger så mye energi ut som det du putter inn. 1 kW energi inn (i form av elektrisitet) blir til 3 kW energi (i form av varme) ut.

  SCOP er en forkortelse for "seasonal coefficient of performance" = årsvarmefaktor, og viser forholdet mellom energi inn og energi ut ved et sett av forhåndsdefinerte parametere gjennom et helt år. SCOP 3 betyr således at du får 3 ganger så mye energi ut som det du putter inn i snitt for hele året. 1 kW energi inn (i form av elektrisitet) blir til 3 kW energi (i form av varme) ut.

  Men en kan ikke uten videre regne med at disse tallene er direkte sammenligbare mellom ulike varmepumper. Eller at en selv automatisk vil få den samme faktoren på sitt eget varmeanlegg. Til det er det for mange ulike parametere som innvirker på sluttresultatet.

  I det relativt milde norske kystklimaet, som vi har over store deler av landet. Hvor temperaturen sjelden er lavere enn minus 15, vil en god luft / vann varmepumpe gi en realistisk årsfaktor på rundt 3. Det er fullt mulig å oppnå en høyere årsfaktor, men da må forholdene legges til rette på flere måter. Eksempelvis gulvvarme hvor vannrørene ligger tettere, eller store viftekonvektorer, slik at en får like høy innetemperatur med lavere temperatur på vannet fra varmepumpen. En varmepumpe har vesentlig høyere virkningsgrad med lavere temperatur på vannet. Gir den COP 3 med 45 grader vann, kan COP øke til over 4 med 30 grader vann.

 • Sammenhengen mellom COP og besparelse

  For å illustrere forholdet mellom COP og besparelse, har jeg har laget Illustrasjonen nedenfor, som viser dette på en enkel måte.

  My Image