My Image
Derfor velger du en "monoblokk" luft / vann varmepumpe
 • Enklere installasjon og lavere pris

  Det er liten forskjell på ytelse og driftsikkerhet blant seriøse produsenter. Men store prisforskjeller på tilnærmet like spesifikasjoner, ofte på grunn av tekniske løsninger som er unødig fordyrende. En monoblokk behøver bare en strøm tilførsel og to hurtigkoblinger for vann inn og ut. All teknologi og styring sitter i varmpumpen utendørs, uten behov for noen innedel. Enkelt og prisgunstig for deg som kunde. Det er helt klart den tekniske løsningen som gir deg absolutt mest for pengene. Det andre alternativet: "splitt" varmepumper, har en innedel og en utedel med en lukket gasskrets mellom dem. En slik konstruksjon har mange negative sider med tanke på kostnader knyttet til installasjon, reparasjon og fleksibilitet ved oppgradering til nyere teknologi i fremtiden. En monoblokk kan skiftes ut på en times tid, i motsetning til en full dag eller mer for en splitt løsning. I tillegg til kostnadene for alt som eventuelt må skiftes ut innendørs samtidig.

 • Perfekt for de som vil installere selv

  Monoblokk er den eneste løsningen du kan installere selv uten å ha F-gass sertifikat. Med en monoblokk kan du enkelt lage hele varmeanlegget selv.

 • Varig verdi på installasjonskostnaden

  Med en monoblokk løsning får du et skille mellom innendørs og utendørs installasjon. Innendørs installasjonen får således en varig verdi, da den er adskilt fra varmepumpen på utsiden. Ved reparasjon eller oppgradering i fremtiden blir kostnadene mye lavere, da det ikke er nødvendig å gjøre endringer innendørs.

 • Større fleksibilitet for fremtiden

  En monoblokk kan skiftes ut på en times tid, når tiden er inne for å oppgradere til en nyere, større eller effektivere monoblokk luft / vann varmepumpe.

 • Lønnsom å reparere etter garantitid

  Ved reparasjoner som ikke kan utføres på stedet, er det gjort på mindre enn en time å koble fra og ta med seg varmepumpen. Og like enkelt å koble til for testing hos verkstedet. En vesentlig besparelse i arbeidstid.

My Image
Monoblokk luft / vann er det desidert raskest voksende varmepumpe segmentet på verdensmarkedet.

My Image