XL-Modul

"Strømregnings makulatoren" Vårt nye modulbaserte luft / vann varmepumpe system, med et “bransje-revulosjonerende” design. Utviklet for maksimal besparelse i alle ledd, med et avansert 2-tank / 2-temperatur konsept.

XL-Modul består av følgende komponenter.
 • 3 effekt nivåer luft / vann varmepumper 220 Volt: 10 - 12,5 - 17 kW
 • All mekanikk og elektronikk / elektrisk er integrert inne i varmepumpen
 • Mitsubishi / Panasonic inverter kompressorer med eller uten EVI
 • Riktig dimensjonert Wilo sirkulasjonspumpe
 • Integrert back-up elkolbe på 2 kW
 • 3-veis shunt integrert i software for 2- temperatur konfigurering
 • Kjøling fra vftekonvektor / varmeanlegg samtidig med varmt tappevann
 • Fast eller flytende kondensering med utetemperatur styrt varmekurve
 • Hurtikobling DN32: 2 for vann ut og 1 for vann inn
 • ——————————————————-————-————-
 • 3 størrelser akkumulator tanker: 125 - 185 - 250 liter
 • Produsert i 100% polypropylen-h
 • Med eller uten varmeslynge spiral DN20 10-20m lengde
 • Hurtikobling 2x DN32 for vann primær side
 • Hurtikobling 2x DN25 for vann sekundær side
 • Muligheter for spesialtilpassning etter ønske
 • ——————————————————-————-————-
 • Viftekonvektorer med plug and play hurtikoblinger
 • Komplett plug and play PPR rørsystem med hurtikoblinger.
 • Verktøy for tilpassning av rørlengde / vinkler medfølger.
 • ——————————————————-————-————-
 • Kan kjøpes med eller uten installasjon, komplett eller i deler.
 • Meget prisgunstig og enkelt å installere = rask inntjening.
 • ——————————————————-————-————-

Alt rørleggerarbeid leveres i prinsippet ferdig utført. Plug and play med merkede hurtikoblinger for alle tilkoblinger. Alle lengder og vinkler kan du enkelt justere selv. Til dette behøver en ikke hjelp av rørlegger, bortsett fra tilkoblingen til tappevann. Ingen elektriske koblinger, det behøves bare en stikkontakt for strømkabelen. Resten kan du enkelt og helt lovlig installere selv.

Modulart tanksystem i polypropylen-H materiale. Alle tankene har samme hurtig tilkoblinger, og kan brukes om hverandre i serie / paralell / uavhengig med 1 eller flere tanker i et og samme varmeanlegg. Med eller uten innvendige spiraler etter ønske. Alle tank tilkoblinger og hele rørsystemet er utført i dagens beste teknologi. Med PPR (polypropylen-random) rør og fittings som fusjonsveises til et sømløst system helt uten skjøter.

For å kunne tilby et slikt tanksystem, i industri kvalitet, med alle muligherter for spesialtilpassninger, fantes det ingen annen mulighet enn å produsere tankene selv. En kontainer full av materialer og maskiner vil være på plass her i løpet av høsten.

Et helt komplett "gjør det selv" XL-Modul dual-temperatur kit med 10 kW varmepumpe, 2 stk. 125 liter tanker, med absolutt alt nødvendig materiell, og 1 stk. viftekonvektor vil komme på ca. kr. 65.000,- inkl. mva. Eller fra ca. kr. 50.000,- som singel temperatur med 1 stk. 125 liter tank og forvarming av tappevann, men uten vifte konvektor. Og oppgrader til to tanker og dual temperatur senere.

Et helt komplett "gjør det selv" XL-Modul dual-temperatur kit med 12,5 kW varmepumpe, 2 stk. 185 liter tanker, med absolutt alt nødvendig materiell, og 2 stk. viftekonvektorer vil komme på ca. kr. 79.000,- inkl. mva. Eller fra ca. kr. 59.000,- som singel temperatur med 1 stk. 185 liter tank og forvarming av tappevann, men uten vifte konvektor. Og oppgrader til to tanker og dual temperatur senere.

Et helt komplett "gjør det selv" XL-Modul dual-temperatur kit med 17 kW varmepumpe, 2 stk. 250 liter tanker, med absolutt alt nødvendig materiell, og 2 stk. store viftekonvektorer vil komme på ca. kr. 95.000,- inkl. mva. Eller fra ca. kr. 75.000,- som singel temperatur med 1 stk. 250 liter tank og forvarming av tappevann, men uten vifte konvektor. Og oppgrader til to tanker og dual temperatur senere.

Alle priser vil bli oppdatert når det nærmer seg klart for levering.

Utførlige beskrivelser på vårt konsept kommer fortløpende. Levering tidligst November - Desember 2019
My Image
Målet med XL-Modul var å utvikle et konsept for maksimal reduksjon av strømregningen.

Basert på et prisgunstig, modulbasert og behovskonfigurerbart varmeanlegg. Et fullstendig "plug and play" rør-system med merkede hurtigkoblinger, som lett kan tilpasses på lengde og vinkler. Noe som enhver nevenyttig person kan sette sammen i løpet av relativt kort tid.

Hvordan utnytte varmepumpens høye virkningsgrad ved lavere vanntemperatur og samtidig la varmepumpen foreta all høytemperatur vannvarming, i et varmeanllegg med tidstyrt temperatur senking. Løsningen ligger i et samspill, mellom magasinerende lav-respons gulvvarme med lav temperatur, og høy-respons viftekonvektorer med høytemperatur vann.

Tidsstyrt senking av temperatur fungerer dårlig med varmepumpe og vannbåren gulvvarme. Responstiden er for lang, og varmepumpen jobber med dårligere virkningsgrad / COP for å hente seg inn når den skal heve temperaturen igjen. Så vinningen går tapt i spinningen. Men en varmepumpe med vannbåren gulv / veggvarme er særlig energieffektiv dersom varmeanlegget har høy varmeveksling på lav temperatur, dvs. rundt 30 grader på vannet ut fra varmepumpen. Noe en kan oppnå ved å legge rørene i gulvet mye tettere, eller supplere gulvvarmen med veggvarme. Men lav temperatur på hele varmeanlegget, reduserer muligheten til store besparelser på oppvarming av tappevann. Noe som er synd når en allerede har en varmepumpe. For å løse dette, må en se på et 2-tank / 2-temperatur oppsett. Dermed åpnes det også for en spisslast løsning, med bruk av det varme vannet.

Flere produsenter har opp gjennom årene laget slike 2-temperatur løsninger, men da primært med tanke på tappevannet og evt. shunting til gulvvarme-vannet. De har som oftest benyttet en dobbeltmantlet vannbereder hvor de har varmet vann på samme måte som i en varmtvannsbereder, med stillestående vann. Noe som gjør det unødvendig komplisert, med en elkolbe som må kjøres regelmessig, for å unngå legionella bakterier. Mange har klaget på dårlig varmtvannsproduksjon i disse anleggene når det blir kaldt ute. Det henger sammen med den nesten konsekvente underdimensjoneringen av varmepumper, som store deler av varmepumpe-bransjen mener er riktig.

Vårt konsept løser disse problemene elegant, med å varme vannet i en tank til 50 / 60 grader, og deretter varme tappevannet inne i en høyeffektiv spiral som er kveilet opp inne i tanken. Da forsvinner legionella problemet og en kan redusere varmtvanns temperaturen til det en har behov for. Lavere temperatur gir større besparelser. Dette varme vannet kan samtidig benyttes som spisslast i en stor viftekonvektor. Viftekonvektorer gir vesentlig høyere varmeveksling mot luft ved høyere vanntemperaturer. Med vår løsning kan en selv balansere maks vanntemperatur mot behov og besparing. Tanken er at 70-80 % av oppvarmingen skal gjøres med lavtemperatur vann, som er det området hvor en varmepumpe virkelig kan spare penger. Samtidig som anlegget holder en relativt lav grunnvarme, eksempelvis 18-19 grader når en ikke er hjemme. Når en så kommer hjem, eller litt før en kommer hjem, med fjernbetjening. Kan temperaturen økes raskt med en veldimensjonert varmepumpe og en viftekonvektor som benytter det varme vannet i tank 2. En økning på 3-5 grader i det rommet eller de rommene en oppholder seg i, går på noen minutter. Deretter kan en senke viftehastigeten og la termostaten i viftekonvektoren holde temperaturen, frem til en forlater rommet. På denne måten kan en unngå unødig energiforbruk når en allikevel ikke er hjemme.
Her spares det også i alle ledd på vannvarming. Med en riktig dimensjonert høytemperatur tank, behøver man ikke lenger noen varmtvannsbereder. Og siden det ikke er noen legionella problemer kan en benytte lavere makstemperatur på vannet. I tillegg kan man ta ut lavtemperatur vann fra spiralen i tank 1, og benytte det i kadtvannskranen til dusjen. Og eksempelvis til oppvaskmaskinen og vaskemaskinen, pluss andre tappesteder hvor du aldrig behøver helt kaldt vann. Da brukes det mye mindre av det relativt dyrere 50+C vannet i eksempelvis dusjen. Man eliminerer således, nesten all bruk av strøm til direkte vannvarming.

Vårt konsept kan samtidig forenkle styringen av hele varmeanlegget, og spare deg for unødvendig kompleksitet og kostnader. Lavtemperatur vannet kan med fordel kjøres i et fordeler system som er helt åpent uten flødekontroll ventiler eller termostater. Alegget balanseres i utgangspunktet ved å strupe gradvis de rommene som blir for varme med kuleventiler på en enkel fordeler manifold. Deretter lar en varmepumpen styre temperaraturen på anlegget med flytende kondensering etter ute temperatur. Dette kan i tillegg balanseres med termostaten i viftekonvektoren om nødvendig. Når en kommer hjem regulerer man ønsket temperatur i øyeblikket, med en viftekonvektorer i det rommet en opholder seg i. På lav hastighet er de tilnærmet lydløse, selv om de varmer godt. Omtrent på samme måte som det gjøres i mange hundretusen hjem, med luft / luft varmepumper.
Dette med helt åpne anlegg med et minimum av termostater,er det mange med lang erfaring som er helt enig i. Det har vært diskutert i årevis på svenske "varmepumpsforum.com" og på andre forum mange ganger.

En forutsetning for at dette konseptet skal fungere perfekt og helt uten bruk av elpatron ned til ca. minus 10 - 15 grader, er at varmepumpen har nok effekt. Ikke slik det har vært vanlig i bransjen med å alltid underdimensjonere varmepumpene.
Det blir som å ha for liten motor i bilen, med tilhenger i oppover bakke. Det var et godt råd dengang prisforskjellen mellom en 8 kW og 12 kW pumpe var kr. 30.000,- eller mer. Nå koster en 12 kW under kr. 50.000,- så da bortfaller argumentet. Det er forøvrig ingen ulemper med å ha en veldimensjonert pumpe kontra en som er underdimensjonert.

Utførlige beskrivelser på vårt konsept kommer fortløpende. Levering tidligst November - Desember 2019