My Image
Om gulvvarme & veggvarme

Vannbåren gulvvarme er den optimale varmeløsningen for en bolig i dag. Med vann som varmebærer er du uavhengig av type varmekilde. Varmepumper som kan levere varmt vann er særlig godt egnet som varmekilde for gulvvarme. Mest lønnsomt med raskest nedbetalingstid (ofte mindre enn 5 år) er en luft / vann monoblokk varmepumpe.

Men gulvarme har den ulempen at den har stor treghet. Det tar lang tid å endre på temperaturen, særlig hvis det er et betonggulv. Dersom man kun ønsker å ha en grunnvarme, for eksempel 20 grader fra gulvarmen (for å spare penger) kan det være en god ide å installere en vannbåren viftekonvektor i tillegg. For å raskt kunne regulere temperaturen opp og ned der man oppholder seg.

Med tanke på maks utbytte fra en varmepumpe så bør en legge vannrørene i gulvet mye tettere enn hva som har vært vanlig med olje, el eller vedkjele. I motsetning til varmepumper har ikke disse varmekildene noe tap av virkningsgrad ved høyere temperaturer. En varmepumpe har høyere virkningsgrad desto lavere vanntemperatur den leverer. Med en varmepumpe er det vesentlig rimeligere å produsere 1 kwh varme ved 30 grader enn ved 40 grader. Dersom du produserer varmen med el-kolbe er kostnaden for 1 kwh varme uavhengig av temperatur nivå. Det vil derfor være fordelaktig å minst doble antall meter med rør, dersom en vil ha høyest mulig virkningsgrad / COP ut av varmepumpen. Vanntemperaturer helt ned mot 25C kan benyttes og allikevel gi 21C innetemperatur, hvis varmevekslingen er høy nok. For å kunne legge ned tilstrekkelig antall meter med rør vil det som oftest være nødvendig å legge de i en eller flere spiraler slik som på bildet ved siden av. Flere sløyfer / spiraler er nødvendig dersom en overstiger 100-120 meter i en lengde med rør. Ved å legge rørene slik som her, kan man i prinsippet få de så tett man bare vil.

Har man ikke mulighet, eller det blir for dyrt å legge rør i gulvet, kan man legge rør i veggen istedet. Det er mye enklere og vesentlig rimeligere, med samme varmeeffekt, men er ikke like komfortabelt som gulvvarme. Legger man veggvarme i en skillevegg mellom to rom en vil ha varme i, kan en få varme i begge rommene fra den samme varmekretsen.

My Image

Om viftekonvektorer

Viftekonvektorer for vannbåren varme spiller særlig godt på lag med varmpumper. De fungerer som en svært effektiv radiator med en vifte som blåser luften gjennom det finmaskede radiator registeret. De er veldig enkle å installere sammenliknet med andre former for vannbåren varme. Har en gamle radiatorer fra tidligere, er det lett å skifte ut et par av de med viftekonvektorer. De gir mer varme ved lavere vanntemperatur, og tjener seg derfor raskt inn. Sammenlignet med en radiator har de langt høyere effekt. De har flere effekttrinn og egen termostat slik at de er enkle å benytte til å regulere varmen der du oppholder deg. Ulempe kan være noe støy på de høyeste effekttrinnene fra viften. Men de sirkulerer ikke støv slik som andre passive varmekilder, da de har gode støvfilter innebygget.

For næringslokaler, verksteder, garasjer osv. er viftekonvektorer en særlig god løsning.

Viftekonvektorer finnes i mange utførelser. Gulvstående, for vegg eller takmontering, og for innfelling i gulv, vegg eller tak.

My Image

Om radiatorer

Nesten eneste grunn til å benytte "vanlige" radiatorer sammen med varmepumper, er at man har de fra tidligere, og at de allerede er installert og i funksjon. De er ikke så godt egnet for varmepumper og lave vanntemperaturer. Men det kan allikevel fungere greit om en bytter ut en eller flere av de med viftekonvektorer. Det er jo relativt enkelt å gjøre da vannrørene allerede er på plass.

My Image